اسلام و خودکفایی

اقتصاد,خودباوری,اسلام,خودکفایی,انقلاب,محرومان|50104674|zlp
اسلام و خودکفایی

شرائط خودکفایی 1. تبیین نظری اقتصاداسلامی پویایی اجتهاد استفاده از کارشناس 2. حفظ اصول وارزشها معنویت حفظ ارزشهای انقلاب عدالت اقتصادی دفاع از محرومان و مستضعفان موانع خودکفایی موجبات خودکفایی خودباوری حصراقتصادی قناعت و دوری از رفاه تکیه بر عوامل تولید استفاده از تجربیات اقوام دیگر نوع فایل : ورد ...